Click or drag a file to this area to upload.
(selfie, üzün bulanıq və ya uzaqdan düşdüyü fotolar qəbul edilmir)
(Zəhmət olmasa, layihənin adı, müddəti, yeri, layihənin qısa təsviri və mentorun adı qeyd edilsin)
( layihədə niyə iştirak etmək istəyirsiniz? və maksimum 150 söz)
( logline)
( synopsis-1 səhifə maksimum 300 söz)
Cavabınız “Bəli”-dirsə layihə barədə detallı məlumat verəsiniz.