Adil Azay: Yaxşı operatorun dostu yaxşı rəssamdır

Filmlərin vizual həllindəki mükəmməllik, mükəmməl ssenaridən başlanır, çox vaxt ssenarilər vizuallıq baxımından çiy gəlir…

Ssenarist  mütləq şəkildə istehsalatı bilməlidir…

Bugünkü tamaşaçının gözlədiyi vizual effektlərə biz hazır deyilik…

Filmlərdə “storyboard”ların hazırlanmaması ən böyük problemdir…

Bəzi rejissorlar hazır interyerlərdə rəssamdan istifadə etmir, amma bu düzgün deyil…

Rejissorun filmdə rəssam kimi də çıxış etməsi vizuallığa daha çox kömək edir, çünki rəssam özü səhnəni çəkir, sadəcə onu rejissor canlandıraraq sinemaya çevirir…

Yaxşı operatorun dostu yaxşı rəssamdır…

Podkast layihəsinin növbəti qonağı rəssam, rejissor, ssenarist Adil Azaydır.