SƏDR

null

BALAYEV RASİM

AZƏRBAYCAN KİNEMATOQRAFÇILAR İTTİFAQININ İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ, XALQ ARTİSTİ