Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı A.Tarkovskinin kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsinə dəstək oldu

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı kino nəşrlərinin say və keyfiyyət artımını kinomuzun inkişafı üçün vacib hesab etdiyinə görə, bu istiqamətdə ardıcıl layihələr reallaşdırır. “Azərbaycan kino tarixi” 4 cildliyi, “Həsən Seyidbəyli. Sənətkar və şəxsiyyət” kitabı, rüblük “Rakurs” dərgisi bu sıradandır. Növbəti layihə “Parlaq imzalar” nəşriyyatının təşəbbüsü ilə həyata keçirilmiş kinorejissor, ssenarist Andrey Tarkovskinin “Zapeçatlennoe vremya”(“Həkk olunmuş zaman”)  kitabının Azərbaycan dilində nəşridir.

Kitab tərcüməçi, şair, publisist Azad Yaşar tərəfindən tərcümə olunub. Bir neçə xarici dilə tərcümə olunmuş, kino aləmində yüksək dəyərə malik “Həkk olunmuş zaman” Andrey Tarkovskinin sənət manifestidir. Kitabda filmin təsvir həlli, montaj, ssenari üzərində iş haqda fikirləri və  müəllifin ideoloji baxışları yer alıb. Kitab kino ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olmaqla yanaşı, kino sahəsində təhsil alan tələbələr üçün dəyərli dərslik vasitəsidir.

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından bildiriblər ki, bu layihəni dəstəkləmələrinin səbəblərindən biri mətnin səliqəli, maksimum orijinala yaxın tərcümə edilməsidir.

AKİ “Parlaq imzalar” nəşriyyatı ilə bundan sonra da kino nəşrlərinin realizasiyası istiqamətində birgə işə əzmlidir.

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı “Həkk olunmuş zaman” kitabını ADMİU-nun tələbələri və İttifaqın Kino Məktəbinin tələbələri arasında pulsuz paylayacaq.

Aki.az

 

 

 

 

 

.